Napisz test

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r., poz. 992) wyrażam zgod na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez Archibald Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bagno 2 w celach zwiiazanych z organizacja kursu. Niniejszym oświadczam, że zaostałam/em ponformowana/y o dobrowolności podania danych osobowych, o prawie do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawie do ich poprawiania.
Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez Archibald Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bagno 2 w celach marketingowych. Niniejszym oświadczam, że zostałe(a)m poinformowany(a) o dobrowolności podania danych osobowych, o prawie do wglądu w swoje dane osobowe oraz prawie do ich poprawiania.   * pola wymagane
 
Zapisz