Kurs Matura Last Minute to powtórki do matury z języka angielskiego.
Przeznaczony jest dla tegorocznych maturzystów, które w ostatnich miesiącach, przed egzaminem czują jeszcze potrzebę dodatkowego przećwiczenia środków językowych i zestawów ustnych.

 

Podczas naszego intensywnego kursu będziemy ćwiczyć wiele rodzajów zadań z pisemnej matury:

  • transformacje
  • słowotwórstwo
  • wypełnianie tekstu wyrazami z ramki w zmienionej formie
  • pisanie zdań z elementów podanych w nawiasach
  • tłumaczenie fragmentów zdań
  • pisanie rozprawki, artykułu i listu formalnego

Ponadto na każdych zajęciach kursu angielskiego dla maturzystów przećwiczymy  ustne zestawy maturalne.

Na zajęciach dokładnie zaznajomisz się z formatami egzaminacyjnymi i uzyskasz praktyczne wskazówki, jak sobie z nimi radzić podczas egzaminu.

 

Poziomy:

  • matura – poziom rozszerzony B2

Szczegóły:

  • 30 godzin lekcyjnych
  • 1 raz w tygodniu
  • grupa 7-9 osób

 

 

 

 

 

Zapisz