Kurs Matura Last Minute to powtórki do matury z języka angielskiego.
Przeznaczony jest dla tegorocznych maturzystów, które w ostatnich miesiącach, przed egzaminem czują jeszcze potrzebę dodatkowego przećwiczenia środków językowych i zestawów ustnych.

 

Podczas naszego intensywnego kursu będziemy ćwiczyć wiele rodzajów zadań z pisemnej matury:

 • transformacje
 • słowotwórstwo
 • wypełnianie tekstu wyrazami z ramki w zmienionej formie
 • pisanie zdań z elementów podanych w nawiasach
 • tłumaczenie fragmentów zdań
 • pisanie rozprawki, artykułu i listu formalnego

Ponadto na każdych zajęciach przećwiczymy jeden lub dwa ustne zestawy maturalne.

Dokładnie zaznajomisz się z formatami egzaminacyjnymi i uzyskasz praktyczne wskazówki, jak sobie z nimi radzić podczas egzaminu.

 

Poziomy

 • matura – poziom podstawowy B1
 • matura – poziom rozszerzony B2

Kurs

 • 40 godzin lekcyjnych
 • 1 raz w tygodniu
 • sobota, godz. 9:00
 • początek zajęć – 13 lutego
 • grupa 7-8 osób

 

 

 

 

Zapisz