BUSINESS ENGLISH

Jest to kurs ogólnego języka biznesowego. Rozwija umiejętności pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Jest adresowany do osób, które chcą wzbogacić zasób słownictwa z poszczególnych dziedzin biznesu i pracować nad płynnością i poprawnością wypowiedzi ustnych. Treści podręcznikowe są wzbogacane lekcjami poświęconymi bieżącej tematyce z obszaru biznesu.

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się 1 lub 2 razy w tygodniu i trwają 90 minut. Postępy w nauce sprawdzane są przez 2 testy okresowe oraz test końcowy. Na koniec kursu Słuchacz otrzymuje od lektora indywidualną informację zwrotną dotyczącą jego postępów w nauce.

Kursy odbywają się w semestrze jesiennym i wiosennym.

 

 

 

 • wybierz ILOŚĆ 45-MINUTOWYCH LEKCJI W CIĄGU TYGODNIA
  pon wt śr czw pt sob

  REGULARNY

  60h w 4,5 miesiąca

  2h   2h    
    2h   2h  
           4h
  4h

  1h = 1 godzina lekcyjna (45 minut)