Metoda nauki wykorzystywana w Archibald Kids jest unikalnym połączeniem najbardziej efektywnych elementów pochodzących z różnych metod nauczania.
Ponieważ w Archibald Kids stawiamy na indywidualne podejście do potrzeb i możliwości ucznia, metoda nauczania i wykorzystywane techniki dostosowane są do specyfiki uczenia się przez dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.

 

METODA NATURALNA

Według naturalnej metody nauczania języka obcego nauka przebiega w sposób maksymalnie zbliżony do tego, jak dziecko uczy się języka ojczystego.

Dlatego w Archibald Kids nauczyciel mówi do dzieci w języku angielskim, używając prostego języka oraz często powtarzając słowa i wyrażenia. Dziecko słucha, naśladuje, powtarza i stopniowo zaczyna samodzielnie używać poznane słowa i zwroty, z czasem budując coraz bardziej złożone zdania.
W Archibald Kids zwracamy dużą uwagę na poprawną wymowę, jak najbardziej zbliżoną do oryginalnej.

 

METODA KOMUNIKATYWNA

Metoda komunikatywna  zakłada rozwój umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim.

Nasi nauczyciele stosują tę metodę, stwarzając w klasie sytuacje sprzyjające naturalnej komunikacji między uczniami oraz między uczniami a nauczycielem.
Ponadto, wspomagają aktywność uczniów organizując pracę w parach, grupach i dbają o rozwijanie płynności wypowiedzi ustnych. W Archibald Kids na początkowych etapach nauki skuteczną komunikację przedkładamy nad poprawność językową; wtedy nadrzędnym celem jest przełamanie naturalnej bariery w porozumiewaniu się w obcym języku. W późniejszej fazie nauki nauczyciele większą wagę przykładają do budowania płynnych, ale też poprawnych wypowiedzi.

 

METODA REAGOWANIA

Ta metoda nauczania bazuje na kojarzeniu słowa z ruchem i muzyką, dzięki czemu zapamiętanie staje się łatwiejsze.

Na zajęciach w Archibald Kids nauczyciele proponują dzieciom aktywności oparte na piosenkach, wierszach i rymowankach oraz elementach edukacji plastycznej (praca z kredkami, plasteliną, zabawkami).

METODA DRAMY

zakłada, że dzieci uczą się poprzez działanie i odgrywanie sytuacji. Wtedy aktywizujemy wszystkie zmysły dziecka, pobudzamy jego wyobraźnię, w konsekwencji czego zapamiętywanie jest bardziej efektywne.

Nasi nauczyciele włączają w zajęcia elementy dramy takie jak baśnie, bajki, historyjki, odgrywanie scenek i symulowanie naturalnych sytuacji z życia codziennego (np. robienie zakupów).