Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Kurs Deutsch przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka niemieckiego po raz pierwszy, a także dla osób kontynuujących naukę chcących rozwijać umiejętności pisania, czytania, rozumienia ze słuchu ze szczególnym naciskiem na rozwijanie umiejętności mówienia.

Jakie są cele kursu?

Kursy Deutsch to kursy ogólnego języka niemieckiego. Uczymy na nich wszystkich umiejętności językowych, jednak największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności MÓWIENIA po niemiecku. Na niższych poziomach zaawansowania (do B1) szczególny nacisk położony jest na umiejętność swobodnej, płynnej komunikacji w języku niemieckim. Na wyższych poziomach zaawansowania nadal pracujemy nad poszerzaniem zakresu słownictwa używanego przez Słuchaczy, utrwalaniem znajomości i umiejętności posługiwania się strukturami gramatycznymi, ćwiczymy swobodę wypowiedzi, jednocześnie coraz większy nacisk kładąc na poprawność wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Na jakich poziomach zaawansowania prowadzone są kursy?

Kursy te prowadzone są aż na 10 poziomach zaawansowania, od początkującego (A1.1) do wyższego średnio-zaawansowanego (B2.3), co gwarantuje każdemu Słuchaczowi znalezienie się w grupie na poziomie zaawansowania dobranym optymalnie do jego umiejętności.

Z jakiego podręcznika korzysta się na kursie?

W zależności od poziomu kursu wykorzystywane są następujące podręczniki:

  • Schritte International 1, Schritte International 2, Schritte International 3, Schritte International 4, Schritte International 5, Schritte International 6, Hueber
  • Em neu 2008 Brükenkurs, Hueber
  • Em neu 2008 Hauptkurs, Hueber

Jak zorganizowany jest kurs?

Czas trwania i ilość godzin kursu: Kursy Deutsch prowadzimy jako kursy o różnej intensywności, od 4 do 6 godzin tygodniowo. Na zajęcia można przychodzić 1, 2 lub 3 razy w tygodniu. Kursy Deutsch obejmują 60 godzin lekcyjnych.
Lektor: Lektorem prowadzącym jest lektor polski. Lektor polski pracuje w oparciu o program kursu i podręcznik. Realizuje on materiał językowy z zakresu języka ogólnego. Rozwijane są wszystkie umiejętności językowe. Słownictwo, gramatyka i funkcje językowe wprowadzane są w oparciu o tematy ogólne.
Sprawdzanie postępów w nauce: W czasie kursu odbywa się test końcowy oraz jeden lub dwa testy okresowe (w zależności od długości trwania kursu).

Kursy Deutsch organizowane są na 10 poziomach zaawansowania

Kursy języka niemieckiego w Archibaldzie na tle poziomów Rady Europy

Poziomy Rady Europy Poziomy Archibalda
Solidne podstawy A1 A1.1
A1.2
A2 A2.1
A2.2
Swoboda językowa B1 B1.1
B1.2
B1.3
B2 B2.1
B2.2
B2.3