Kursy językowe online w wirtualnej klasie FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

 

Czy kurs języka angielskiego online jest prowadzony na żywo przez lektora, czy kupuję tylko dostęp do platformy obejmującej materiały i nagrania?

Kurs języka angielskiego online w Archibaldzie jest prowadzony przez lektora w czasie rzeczywistym w ustalonych z góry dniach i godzinach, w jednej grupie. Są to w pełni interaktywne lekcje. Poza tym, że uczestnicy i lektor nie przebywają w jednej sali, zajęcia nie różnią się tych prowadzonych w realnej klasie. 

 

Czy wszystkie zajęcia odbywają się online w wirtualnej klasie, czy jest kilka zajęć stacjonarnych?

Wykupując kurs online, wszystkie zajęcia są prowadzone online.

Na jakiej platformie jest prowadzony kurs?

Kursy odbywają się na platformie Zoom lub Microsoft Teams. Przy zapisie na kurs zstaniesz poinformowany, na której platformie odbywać się będzie kurs.

 

Co oprócz dostępu do internetu jest potrzebne by wziąć udział w kursie językowym online w Archibaldzie?

Aby wziąć udział w kursie online potrzebne jest urządzenie z dostępem do internetu, kamera, mikrofon i opcjonalnie słuchawki.

 

Czy konieczne jest instalowanie specjalnego oprogramowania?

Można wcześniej zainstalować program Zoom / microsoft Teams  lub bezpośrednio po otrzymaniu pierwszego zaproszenia na lekcję. Ale nie jest to konieczne.

Pobierz program Zoom Blue maly

Microsoft Teams

 

Jak zapisać się na kurs on-line?

Tak, jak w przypadku kursu stacjonarnego trzeba ustalić poziom zaawansowania (wypełnić test on-line i odbyć rozmowę telefoniczną z konsultantem) oraz podpisać umowę. Wszystko to można zrobić zdalnie, bez konieczności wizyty w szkole.

Jak mogę wziąć udział w lekcji?

W lekcji można wziąć udział klikając w link, który zostanie wysłany przez lektora, na podany przy zapisie adres e-mail. Link będzie też umieszczony na internetowym koncie słuchacza.

 

Czy muszę używać kamery internetowej?

Używanie kamery internetowej nie jest obowiązkowe, jednak jest to duże ułatwienie dla lektora oraz pozostałych słuchaczy oraz pomocne w interakcjach i podczas pracy w grupie. 

 

Czy będę widział lektora i innych uczestników kursu?

Tak, wszyscy widzą i słyszą lektora oraz siebie nawzajem.

 

Czy w kursie online jest możliwa praca w grupach lub w parach, tak jak w kursie stacjonarnym?

Tak, w kursie online w Archibaldzie lektor dzieli uczestników na grupy oraz łączy w pary i na bieżąco przysłuchuje się oraz poprawia błędy, zupełnie jak na kursie stacjonarnym.

 

Czy mam dostęp do nagrań lekcji po ich zakończeniu?

Nie, lekcje nie są nagrywane i nie można ich także nagrywać. W taki sposób m.in. chronimy wizerunek naszych słuchaczy.

 

Czy muszę kupować podręcznik?

Zapisując się na kurs prowadzony w oparciu o podręcznik (np. General English, TEENglish, Archibald Kids, Ted Talk) uczestnik musi kupić podręcznik. Jest to niezbędne do efektywnego uczestnictwa w zajęciach i pracy samodzielnej oraz pozwala przestrzegać praw autorskich do podręczników, z których korzystamy na w/w kursach.

 

Ile jest osób w grupie?

Do wyboru są grupy: 2-3, 4-6, 4-7 lub 7-8 osób.

 

Czy w lekcji może wziąć udział także mój partner, koleżanka, moje dzieci?

Nie, w kursie może wziąć udział tylko osoba, która wykupiła kurs. 

 

Czy jeśli nie mogę wziąć udziału w jakiejś lekcji, to czy mogę ją oddać innej osobie?

Nie, w lekcji online może wziąć udział tylko osoba, która wykupiła kurs. Jeśli nie można wziąć w niej udziału, lekcja przepada.

 

Czy jeśli nie mogę wziąć udziału w lekcji mogę odrobić zajęcia z inną grupą?

Nie, nie ma takiej możliwości, każda grupa realizuje swój program, w swoim tempie. Lektor przekazuje materiały z lekcji słuchaczom zamieszczając je na platformie, przesyła podsumowanie lekcji. 

 

Czy wszystkie lekcje prowadzone w stałym gronie uczestników?

Tak, jeden kurs to jedna grupa stałych uczestników liczących maksymalnie 7 osób.

 

Czy na zajęciach online będę mówić tak samo dużo jak na tradycyjnej lekcji w klasie?

Tak, poza tym, że lektor i słuchacze nie przebywają w jednej sali, zajęcia nie różnią się od tych prowadzonych w klasie. Uczestnicy mają dużo okazji, żeby dyskutować, wyrażać opinie, rozmawiać, pracując wszyscy razem lub w parach. 

 

Czy wszyscy uczestnicy zajęć mają tyle samo czasu na mówienie?

Nasi doświadczeni w pracy z grupami lektorzy umiejętnie moderują zajęcia online, tak, żeby każdy słuchacz był aktywny i mógł się wypowiedzieć. Dotyczy to zarówno pracy wspólnej, jak i pracy w podgrupach. 

 

Na lekcji mój lektor zapisywał nowe słówka i przykłady zdań na tablicy. Jak to wygląda przy lekcjach online?

Oprogramowania Zoom i Teams dają możliwość korzystania z tablicy, na której można na bieżąco robić notatki. Inną opcją jest chat – może być wykorzystany m.in. do wysyłania uczestnikom notatek. Wreszcie, lektor może też robić notatki na kartce, a potem wysłać je słuchaczom razem z materiałami z lekcji. Większość lektorów umieszcza słówka online w aplikacji, dzięki której można uczyć się ich na różne sposoby.

 

Dlaczego warto uczyć się języków online w Archibaldzie?

Nauka języków online w Archibaldzie jest tak samo efektywna jak nauka na zajęciach stacjonarnych. Oprócz zajęć online, słuchacze otrzymują zadania domowe i dodatkowe materiały do nauki w domu.

 

 

Regulamin uczestnictwa w kursach online.