Instytut Chemii i Techniki Jądrowej napisał:

"

Archibald jest profesjonalnym podmiotem wsłuchanym w merytoryczne potrzeby klienta. Na życzenie Instytutu do nauki języka angielskiego zostały włączone elementy konwersacji w dziedzinie chemii. Na szczególne podkreślenie zasługuje jakość lektorów proponowanych przez firmę. Są to osoby świetnie przygotowane pod względem językowym i pedagogicznym, łatwo zawiązujące kontakt ze słuchaczami i wysoko przez nich oceniane.

"

Euler Hermes napisał:

"

Każdy z pracowników poczynił postępy i zauważalnie coraz lepiej posługuje się językiem angielskim w kontaktach służbowych. Wszystkie semestry kończyły się testem sprawdzającym. Poza organizacją kursów, mieliśmy okazję skorzystać z „uszytych na miarę” szkoleń w języku angielskim...

"

PZU napisał:

"

Roczna współpraca potwierdza dobre przygotowanie, zaangażowanie oraz wysoką kulturę osobistą lektorów prowadzących zajęcia. Na uwagę zasługują również podręczniki stosowane przez szkołę, dodatkowe materiały proponowane przez lektorów prowadzących zajęcia oraz stały nadzór metodyczny.

"

Ghelamco Construction napisał:

"

Zajęcia językowe oceniane są przez uczestników kursów wysoko i przekładają się wprost na systematyczne podnoszenie kompetencji językowych pracowników naszej firmy.

"

Cardif Polska S.A. BNP Paribas Group napisał:

"

Ze szkoła Archibald Sp. Z o.o. Centrum Języków Obcych współpracujemy od wielu lat, ceniąc sobie profesjonalne podejście do nauki języków obcych oraz elastyczność w dostosowaniu oferty do naszych potrzeb.

"

Centralny Zarząd Służby WIęziennej napisał:

"

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy, gdyż jakość lekcji języka angielskiego i ich poziom sprzyja procesowi dynamicznego pokonania bariery językowej. Szkoła języków obcych Archibald, dzięki swojej ofercie, rzetelności i sprawności organizacji, zyskała nasze uznanie i pełne zaufanie.

"

Metro Warszawskie napisał:

"

Szkoła Archibald stosuje wykwalifikowany system oceny poziomu zaawansowania językowego poszczególnych słuchaczy.

"

Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie napisał:

"

...z roku na rok liczba chętnych pracowników do poszerzania wiedzy językowej w proponowanej przez Archibald formie nauki, ulega zwiększeniu.

"

Kongsberg Automotive Sp. z o.o. napisał:

"

Lektorzy odpowiednio dobierają program dla uczestników zajęć, tworząc różnorodny materiał dydaktyczny, co w konsekwencji powoduje rzeczywistą poprawę umiejętności językowych naszych pracowników.

"

Medikar Sp. z o.o. napisał:

"

Zajęcia są logiczne, spójne tematycznie, kreatywne oraz rozwijają umiejętności komunikacyjne. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim.

"

Ghelamco Poland napisał:

"

Z firmą tą współpracujemy od 2010 roku ceniąc sobie profesjonalne podejście do procesu nauczania oraz elastyczność w dostosowaniu oferty do naszych indywidualnych potrzeb, a także duże zaangażowanie pracowników firmy Archibald.

"

Ecorys Polska Sp. z o.o. napisał:

"

Pełna obsługa organizacyjna kursu pozwala nam poświecić się jedynie nauce, a szkoła zajmuje się wszystkim aspektami technicznymi. Przepływ informacji jest szybki i skuteczny.

"

K2 Internet S.A. napisał:

"

Jesteśmy zadowoleni ze współpracy między naszymi firmami. Z przyjemnością polecamy Centrum Języków Obcych Archibald jako rzetelnego partnera.

"

Chem Administration napisał:

"

Bardzo wysoko oceniamy atrakcyjny sposób prowadzenia zajęć, zarówno stacjonarnych, jak i on-line, właściwy dobór różnorodnych pomocy dydaktycznych, a przede wszystkim zaangażowanie, kreatywność oraz wykształcenie i doświadczenie lektorów. Na podstawie wieloletniej współpracy możemy z pełnym przekonaniem polecić Centrum Języków Obcych Archibald jako rzetelnego partnera wszystkim tym, którzy oczekują profesjonalizmu i kompleksowej obsługi szkolenia.

"

WACKER napisał:

"

Centrum Języków Obcych Archibald zapewnia zajęcia prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych, zaangażowanych i kreatywnych lektorów, dostosowując się do specyficznych oczekiwań klientów. Kontakt z pionem administracji i obsługi klienta jest sprawny i satysfakcjonujący. Zdecydowanie polecamy CJO Archibald jako profesjonalnego i rzetelnego partnera.

"

Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów napisał:

"

Kursy prowadzone przez Archibald Sp. z o.o. odznaczają się bardzo wysokim poziomem merytorycznym, różnorodnością metodologiczną oraz fachowym podejściem do tak specyficznej formy nauczania jakimi niewątpliwie są kursy prowadzone w firmach. Najlepszym dowodem na efektywność nauczania lektorów szkoły językowej Archibald Sp. z o.o. jest zdanie egzaminów Cambridge English Language Assessment na poziomie Advanced przez część naszych pracowników.

"

SICK Sp. z o.o. napisał:

"

Wykorzystywanie różnorodnych metod nauczania oraz dobrze wykwalifikowana kadra przekłada się na wysokie postępy językowe słuchaczy. Niewątpliwym atutem jest możliwość dostosowania terminów i organizacja zajęć na terenie całego kraju.

"

Uniwersytet Warszawski napisał:

"

Na uwagę zasługuje ciekawy sposób prowadzenia zajęć oraz właściwy dobór różnorodnych pomocy dydaktycznych. Na wysoką ocenę zasługuje również współpraca administracyjna, zawsze szybko i efektywnie pomagająca we wprowadzaniu wszelkich zmian organizacyjnych.

"