Kursy jesienne - promocja

lang

General English Extra -20%

lang
Jest to kurs ogólny. Rozwija umiejętności pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Jest przeznaczony zarówno dla osób rozpoczynających jak i kontynuujących naukę języka angielskiego.

English in Action Plus -20%

lang
To kurs konwersacyjny. Umożliwia pracę na płynnością i poprawnością mówienia w języku angielskim. Jest przeznaczony dla osób z przewagą biernej znajomości języka nad umiejętnością mówienia oraz dla osób kontynuujących naukę po długiej przerwie.

Grammar in Action -20%

lang
To kurs gramatyczny. Rozwija umiejętność płynnego i poprawnego porozumiewania się w języku angielskim. Jest przeznaczony dla osób, które chcą swobodniej stosować swoją wiedzę gramatyczną w konwersacji.

TED Talk Plus -20%

lang
Kurs konwersacyjny oparty na prezentacjach TED i autentycznych materiałach do słuchania.

English at Work -20%

lang
Dzięki temu kursowi Słuchacze swobodniej i płynniej porozumiewają się w pracy po angielsku. Kurs organizowany jest na dwóch poziomach zaawansowania: B1 i B2.

Business English -20%

lang
Jest to kurs ogólnego języka biznesowego. Rozwija umiejętności pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Jest adresowany do osób, które chcą wzbogacić zasób słownictwa z poszczególnych dziedzin biznesu i pracować nad płynnością i poprawnością wypowiedzi ustnych.

Kursy Egzaminacyjne FCE, CAE, CPE -20%

lang
Kursy egzaminacyjne przeznaczone są dla osób, które chcą zdać egzaminy potwierdzające ich kompetencje językowe. Przygotowujemy do egzaminów FCE, CAE, CPE.

Kursy Indywidualne

lang lang lang lang lang
Kursy przeznaczone dla Słuchaczy, którzy wolą uczyć się osobiście z lektorem i potrzebują indywidualnego programu nauczania stworzonego pod ich potrzeby. Także w sytuacjach, gdy trzeba przygotować się do wystąpień lub poznać język specjalistyczny.

Inne Języki

lang lang lang lang lang
Jeśli znasz już język angielski lub po prostu chcesz uczyć się innego języka, skorzystaj z naszej oferty.

Zapisz