Dla kogo przeznaczony jest kurs?

Kurs JĘZYKA ROSYJSKIEGO przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka po raz pierwszy, a także dla osób kontynuujących naukę chcących rozwijać umiejętności pisania, czytania, rozumienia ze słuchu ze szczególnym naciskiem na rozwijanie umiejętności mówienia.

Jakie są cele kursu?

Oferujemy kursy ogólnego języka rosyjskiego. Uczymy na nich wszystkich umiejętności językowych, jednak największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności MÓWIENIA po rosyjsku. Na niższych poziomach zaawansowania (do B1) szczególny nacisk położony jest na umiejętność swobodnej, płynnej komunikacji w języku rosyjskim. Na wyższych poziomach zaawansowania nadal pracujemy nad poszerzaniem zakresu słownictwa używanego przez Słuchaczy, utrwalaniem znajomości i umiejętności posługiwania się strukturami gramatycznymi, ćwiczymy swobodę wypowiedzi, jednocześnie coraz większy nacisk kładąc na poprawność wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Na jakich poziomach zaawansowania prowadzone są kursy?

Kursy te prowadzone są aż na 10 poziomach zaawansowania, od początkującego (A1.1) do wyższego średnio-zaawansowanego (B2.3), co gwarantuje każdemu Słuchaczowi znalezienie się w grupie na poziomie zaawansowania dobranym optymalnie do jego umiejętności.

Jak zorganizowany jest kurs?

Czas trwania i ilość godzin kursu: Kursy JĘZYKA ROSYJSKIEGO prowadzimy jako szkolenia o różnej intensywności. Kursy JĘZYKA ROSYJSKIEGO obejmują 60 godzin lekcyjnych.
Lektor: Lektorem prowadzącym jest lektor polski. Lektor polski pracuje w oparciu o program kursu i podręcznik. Realizuje on materiał językowy z zakresu języka ogólnego. Rozwijane są wszystkie umiejętności językowe. Słownictwo, gramatyka i funkcje językowe wprowadzane są w oparciu o tematy ogólne.
Sprawdzanie postępów w nauce: W czasie kursu odbywa się test końcowy oraz jeden lub dwa testy okresowe (w zależności od długości trwania kursu).

Kursy języka rosyjskiego w Archibaldzie na tle poziomów Rady Europy

Kursy języka rosyjskiego organizowane są na 10 poziomach zaawansowania.

Poziomy Rady Europy Poziomy Archibalda
Solidne podstawy A1 A1.1
A1.2
A2 A2.1
A2.2
Swoboda językowa B1 B1.1
B1.2
B1.3
B2 B2.1
B2.2
B2.3