Czym jest Audyt Językowy?

19 marca 2010 roku Archibald otrzymał Medal Europejski za produkt Audyt kompetencji językowych. Wyróżnienie przyznane zostało przez Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz Business Center Club ze względu na europejską, bardzo wysoką jakość produktu i jego innowacyjność.

Audyt Językowy stanowi pogłębioną analizę umiejętności oraz potrzeb językowych Pracowników.

  • Audyt Językowy Ogólny składa się z oceny poziomu kompetencji językowej Pracowników: Archibald Language Proficiency Testing (ALPT) oraz diagnozy potrzeb szkoleniowych pod kątem dalszego rozwoju umiejętności językowych.
  • Audyt Językowy Profilowany uwzględnia dodatkowo specyfikę pracy, sprawdzając umiejętności komunikowania się Pracowników we wskazanych kontekstach i sytuacjach zawodowych.

Nasi Klienci

Audyt Językowy przeprowadziliśmy m.in. dla:

  • Cardif Polska
  • DPD Polska
  • Fortis Bank Polska
  • Horiba ABX
  • Przedsiębiorstwo Hotelarsko Turystyczne
  • Vattenfall Poland (Elektrociepłownie Warszawskie)