Dla kogo przeznaczony jest kurs języka angielskiego General English?

Kurs General English przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka angielskiego po raz pierwszy, a także dla osób kontynuujących naukę chcących rozwijać umiejętności pisania, czytania, rozumienia ze słuchu ze szczególnym naciskiem na doskonalenie umiejętności mówienia po angielsku.

Jakie są cele kursu?

Kursy General English to kursy ogólnego języka angielskiego. Uczymy na nich wszystkich umiejętności językowych, jednak największy nacisk kładziemy na rozwijanie umiejętności MÓWIENIA po angielsku.

Na niższych poziomach zaawansowania (do B1) szczególny nacisk położony jest na umiejętność swobodnej, płynnej komunikacji w języku angielskim. Na wyższych poziomach zaawansowania nadal pracujemy nad poszerzaniem zakresu słownictwa używanego przez Słuchaczy, utrwalaniem znajomości i umiejętności posługiwania się strukturami gramatycznymi, ćwiczymy swobodę wypowiedzi, jednocześnie coraz większy nacisk kładąc na poprawność wypowiedzi ustnych i pisemnych.

Na jakich poziomach zaawansowania prowadzone są kursy języka angielskiego General English?

Kursy te prowadzone są aż na 16 poziomach zaawansowania, od początkującego do zaawansowanego, co gwarantuje każdemu Słuchaczowi znalezienie się w grupie na poziomie zaawansowania dobranym optymalnie do jego umiejętności.

Z jakiego podręcznika korzysta się na kursie?

W zależności od poziomu kursu wykorzystywane są następujące podręczniki:

* Language Leader Elementary, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-Intermediate – Longman
* Total English Advanced – Longman
* Innovations Advanced, Thomson
* Towards Proficiency, Oxford University Press

Jak zorganizowany jest kurs?

Czas trwania i liczba godzin kursu: Kursy General English prowadzimy jako kursy o różnej intensywności, od 4 do 20 godzin tygodniowo. Na zajęcia można przychodzić 1, 2, 3 lub 5 razy w tygodniu. Kursy General English obejmują 60 godzin lekcyjnych. Wyjątek to kurs na poziomie zupełnie początkującym, który obejmuje 16 godzin lekcyjnych.
Lektor: Zasadniczo lektorem prowadzącym jest lektor polski. Ilość zajęć z native speakerem uzależniona jest od poziomu kursu i waha się od 2 do 14 godzin lekcyjnych. Na tym kursie języka angielskiego na poziomie zupełnie początkującym wszystkie zajęcia prowadzone są przez jednego lektora. Lektor polski pracuje w oparciu o program kursu i podręcznik. Realizuje on materiał językowy z zakresu języka ogólnego. Rozwijane są wszystkie umiejętności językowe. Słownictwo, gramatyka i funkcje językowe wprowadzane są w oparciu o tematy ogólne. Native speaker prowadzi część zajęć poświęconych wyłącznie na konwersacje. Materiał realizowany na zajęciach obejmuje zagadnienia leksykalne, gramatyczne, język sytuacyjny, pisanie oraz naukę wymowy.
Sprawdzanie postępów w nauce: W czasie kursu odbywa się test końcowy oraz jeden lub dwa testy okresowe (w zależności od długości trwania kursu).