28.06 2020
nauka angielskiego

Jak skutecznie uczyć się kilku języków jednocześnie? – poradnik


Znajomość języków obcych otwiera drzwi nie tylko do kariery, ale i do lepszego poznania oraz zrozumienia odmiennych kultur czy społeczności. Nauka dwóch lub więcej języków w tym samym czasie oczywiście może okazać się nieco problematyczna. Istnieje jednak kilka sposobów na to, aby była ona efektywna.

Różne dni i godziny

Zapisując się na kurs językowy, należy zadbać o to, aby zajęcia z różnych języków odbywały się w inne dni. Przykładowo, jeżeli kurs języka angielskiego jest wyznaczony w poniedziałek, kurs drugiego języka powinien odbywać się w pewnym odstępie czasowym, na przykład w czwartek. Czas pomiędzy zajęciami warto przeznaczyć na powtórzenie i utrwalenie nowych informacji z poprzedniej lekcji. Dobrze jest również wyznaczyć sobie konkretne pory dnia do nauki poszczególnych języków. Dzięki temu na każdy język zostanie poświęcona pewna ilość czasu każdego dnia i dojdzie do tzw. zanurzenia w języku.

Poziom zaawansowania

Nauka języków jest bardziej efektywna, gdy ich poziomy nie są równorzędne. Trudniej bowiem rozpocząć naukę dwóch lub więcej języków od podstaw. Jeżeli jednak poziomy języka są podobne, na początek warto rozpocząć intensywny kurs języka angielskiego, aby następnie dodać do niego kurs innego języka, ale od postaw. Wtedy poziom języka angielskiego będzie już nieco wyższy, co znacznie ułatwi naukę słownictwa, wymowy czy zasad gramatycznych w innym języku.

Materiały źródłowe

Ucząc się języka, należy zadbać o różnorodność materiałów dydaktycznych. W przypadku nauki kilku języków jednocześnie, która z czasem może okazać się nieco monotonna, a zarazem bardzo absorbująca, tym bardziej warto wprowadzać zróżnicowane materiały źródłowe. Przykładowo, jeżeli w danym tygodniu czytamy książkę po angielsku, drugi język możemy poznawać poprzez oglądanie filmów lub słuchanie radia. W kolejnym tygodniu warto zmienić źródła, aby znajomość każdego z języków rozwijała się na kilku płaszczyznach jednocześnie.

Nauka kilku języków obcych jednocześnie może być problematyczna, ale jest jak najbardziej możliwa, tym bardziej że w dzisiejszych czasach znajomość wyłącznie jednego języka, nawet na poziomie zaawansowanym, to zdecydowanie za mało. Znajomość każdego kolejnego języka przynajmniej na poziomie komunikatywnym znacznie zwiększa bowiem szansę na rozwój kariery zawodowej oraz ułatwia porozumiewanie się z innymi nawet w najbardziej odległych miejscach naszego globu.

Autor postu: -


W dniach 23.05 (czwartek) - 24.05 (piątek)

Biuro Obsługi Słuchacza będzie nieczynne.

Szkolimy się 👩‍🎓👨‍🎓