Nasze programy nauczania i systemy pracy opieramy na metodzie komunikatywnej. To nowoczesny i skuteczny sposób nauki angielskiego i innych języków obcych. Zapewniamy Słuchaczom nie tylko atrakcyjną formułę zajęć sprzyjającą szybkiemu przyswajaniu wiedzy, ale też miłą, sympatyczną atmosferę.

W tym tkwi tajemnica sukcesu naszej szkoły językowej:

  • nasi Słuchacze łączeni są w grupy o zbliżonym poziomie znajomości języka, dzięki czemu nauka przebiega szybciej i efektywniej
  • stawiamy na małe grupy – łatwiej się uczyć w mniej licznej grupie, słuchacze szybciej robią postępy i chętniej uczestniczą w zajęciach
  • lekcje w Archibaldzie są przemyślane i starannie przygotowane, prezentacja nowego słownictwa i struktur gramatycznych przebiega w angażujący słuchaczy sposób, pamiętamy również o powtórkach i utrwalaniu materiału
  • wiemy, jak ważne jest mówienie – istotną częścią lekcji są dyskusje i scenki z życia codziennego
  • zajęcia prowadzone są w języku, którego dany kurs dotyczy np. kurs angielskiego po angielsku
  • lekcje są tak zorganizowane, by zapewnić naszym słuchaczom zróżnicowaną interakcję w trakcie zajęć, dzięki czemu maksymalnie wykorzystujemy czas przeznaczony na naukę
  • słuchacze pracują w parach bądź grupach, a lektor słucha i na bieżąco poprawia ich błędy
  • materiał zawarty w podręczniku wzbogacany jest ciekawymi tekstami dodatkowymi, dostosowanymi do poziomu słuchaczy
  • skutecznie motywujemy do nauki i regularnie sprawdzamy postępy słuchaczy w nauce języka poprzez powtórki, prace domowe oraz testy okresowe i końcowe.

„Obserwując zajęcia zwracam uwagę zarówno na bardzo dobre ich przygotowanie (w jaki sposób zostały zaplanowane, jakie materiały lektor przygotował, żeby osiągnąć założone cele) jak też na przyjazną atmosferę. Wierzę, że pozytywna atmosfera zajęć pomaga w przełamaniu bariery komunikacyjnej i motywuje słuchaczy do pracy.”

Anna Sierpatowska, Metodyk