23.04 2018
Audyt językowy w firmie

Audyt językowy w firmie


Badania wykazują, że od 40 do 70% osób ubiegających się o pracę kłamie w swoich CV. Niestety bezgraniczne zaufanie kandydatowi na pracownika może przysporzyć  sporo problemów pracodawcy. Jak się okazuje, starający się o pracę najczęściej oszukują, gdy chodzi o poziom znajomości języka obcego. Brak certyfikatu językowego lub zaświadczenia ze szkoły językowej o ukończonych kursach sprawia, że dość łatwo pomylić się w określaniu własnych umiejętności. Znajomość języka nie ma tak dużego znaczenia, gdy potrzebny on będzie w znikomym stopniu; gorzej, gdy znajomość konkretnego języka jest niezbędna do codziennej komunikacji na określonym stanowisku pracy.

Audyt językowy w firmie

Często firmy prowadzące rekrutację na stanowiska, na których wymagana jest dobra znajomość języka obcego współpracują ze szkołami językowymi w zakresie przeprowadzania audytów językowych. Audyt językowy jest usługą zewnętrzną, która ma na celu dokonanie obiektywnej oceny kompetencji językowych pracowników lub kandydatów na pracowników danej firmy. Dzięki niej pracodawca otrzymuje wiarygodną informację o umiejętnościach językowych każdej z testowanych osób. Oprócz audytu ogólnego, można przeprowadzić profilowany audyt językowy. Dotyczy to sytuacji, gdy w pracy musimy posługiwać się językiem specjalistycznym.

Audyt językowy nie musi ograniczać się wyłącznie do nowych pracowników. To niezwykle skuteczna forma szczegółowego rozpoznania umiejętności pracowników choćby w okresie poprzedzającym podjęcie międzynarodowej współpracy czy konkretnych zadań, do których wymagana będzie znajomość języka, szczególnie branżowego.

Audyt językowy, a zaufanie

Audyt językowy polega na rozmowie z konsultantem językowym. Podczas rozmowy poruszane są zagadnienia, Dzięki za wszystko którym można sprawdzić poprawność zadawania i odpowiadania na pytania, formułowanie opinii, opisywanie wydarzeń w odpowiednich ramach czasowych, abstrahowanie od własnych doświadczeń i przedstawianie hipotez.

Po zakończeniu audytu pracodawca otrzymuje szczegółowy raport określający kompetencje każdego z pracowników oraz zalecenia, po realizacji których podniesie on swoje kwalifikacje. Znajomość aktualnych i realnych umiejętności członków zespołu sprawi, że pracodawca będzie mógł określić poziom zaufania do pracy osób wykonujących konkretne zadanie. Może także być pomocą w podjęciu decyzji o ewentualnej współpracy z tłumaczami. Pełne zaufanie do kompetencji pracownika pozwala na prawidłową ocenę sytuacji i poczucie  bezpieczeństwa wszędzie tam, gdzie bariera językowa mogłaby doprowadzić do nieoczekiwanych problemów.

Autor postu: Blog Archibalda -