Zgodnie z ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) niniejszym wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych przez Archibald Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Bagno 2 w celu informowania o ofercie Archibald Sp. z o.o. oraz w celach marketingowych.

Gromadzone dane będą wykorzystywane tylko przez Archibald Sp. z o.o.  nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym.

Niniejszym oświadczam, że zostałe(a)m poinformowany(a) o prawie dobrowolności podania danych osobowych, prawie do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.