Dlaczego wybrać Archibald

 • Jakość szkoły potwierdzona wiarygodnymi certyfikatami.

Jakość Archibalda, czyli standardy nauczania, kwalifikacje lektorów, podręczniki i programy nauczania oraz opieka metodyczna są potwierdzone najważniejszymi certyfikatami: PASE, Quality English, Eaquals. Wydanie powyższych certyfikatów było wynikiem wnikliwej analizy oceniającej merytoryczne przygotowanie szkoły i jej skuteczność w nauczaniu. Inspektorzy sprawdzają nie tylko dokumentację metodyczną szkoły, ale też wizytują zajęcia – mają wtedy okazję, żeby ocenić umiejętności językowe lektorów, przygotowanie do zajęć, wykorzystanie technik prowadzenia lekcji na różnych poziomach zaawansowania i typach kursów oraz panującą atmosferę.

Porównując szkoły sprawdź, czy mało znane certyfikaty nie są stworzone jedynie na potrzeby konkretnej szkoły lub po prostu wykupione.

 • Lokalizacja i infrastruktura.

Szkoła językowa Archibald mieści się w samym centrum Warszawy, przy skrzyżowaniu dwóch linii metra na Świętokrzyskiej. W pobliżu są zarówno przystanki tramwajowe, autobusowe, stacje roweru Veturilo oraz parkingi.

Posiadamy własne, widne, klimatyzowane sale. Na korytarzach i w Biurze Obsługi Słuchacza znajdują się komputery z internetem, dzięki którym można sprawdzić swoje internetowe konto słuchacza oraz zapisać się na dodatkowe, bezpłatne zajęcia. W całej siedzibie jest wi-fi. Słuchacze mają do dyspozycji bezpłatną kawę, herbatę oraz wodę.

 •  Dogodne godziny zajęć.

Codziennie odbywa się kilkanaście kursów. Dogodne godziny zajęć od 7:20 do 19:30 oraz intensywności kursów sprawiają, że nawet najbardziej zapracowani słuchacze mają czas na naukę.

 • Wnikliwy proces kwalifikowania na kursy.

Archibald to szkoła, w której pracownik merytoryczny (metodyk lub specjalnie w tym celu przeszkolony lektor) dokładnie sprawdzi Twój poziom językowy i zakwalifikuje na kurs najlepiej dostosowany do Twoich potrzeb językowych na podstawie wyników testu pisemnego i ustnego.

Nigdy nie zapisujemy na kurs tylko po teście pisemnym lub co gorsza, jedynie na podstawie deklaracji zainteresowanego co do jego obecnego poziomu zaawansowania, bez wypełnienia testu sprawdzającego umiejętności.

Nasz system oceny umiejętności językowych słuchacza jest kompatybilny z opisami poziomów Rady Europy. Dobra szkoła powinna mieć przejrzystą ścieżkę kursów, dostępną dla słuchacza w formie graficznej.

 • Małe grupy i monitoring obecności

Mniej niż 10 osób w grupie to zasada, która daje możliwość lektorowi monitorowania pracy na zajęciach oraz zapewnienia realnych postępów w praktycznej znajomości języka obcego. Dzięki tak małej grupie słuchacze pracują w parach i podgrupach, dzięki czemu każdy ma okazję do stworzenia dłuższych wypowiedzi, a lektor czas na wprowadzenie nowego materiału oraz uważne obserwację pracy słuchaczy.

Prowadzimy również monitoring obecności słuchaczy, który dodatkowo motywuje do uczęszczania na zajęcia. Częste nieobecności nie pozwalają na poczynienie zamierzonych postępów, a dodatkowo utrudniają pracę całej grupy.

 • Podręcznik vs program nauczania Archibald.

Metodycy Archibalda tak opracowują program nauczania, aby był oparty o najnowocześniejszy podręcznik. Efektywna nauka to także wprowadzanie zagadnień nieujętych w podręczniku, dzięki czemu zajęcia nie są monotonne, a sama nauka ciekawsza. Zarówno podręczniki, jak i szczegółowy program nauczania udostępniamy naszym słuchaczom do wglądu na etapie zapisywania się na kurs.

 • Nasza metoda.

Zajęcia w Archibaldzie oparte są na metodzie komunikatywnej, która polega na zapewnieniu uczącym się jak najwięcej możliwości używania języka obcego w kontekście zbliżonym do naturalnego. Największe postępy w nauce robią słuchacze których zajęcia prowadzone są w taki sposób, aby każdy miał okazję do wypowiedzenia się zarówno podczas ćwiczeń w parach lub grupie, jak i podczas rozmowy z lektorem. Dzięki metodzie komunikatywnej zajęcia są efektywne, ciekawe i pozwalają na swobodną komunikację w wielu różnych kontekstach. Aby umożliwić słuchaczom poczynienie postępów zakładanych chociażby przez skalę poziomów Rady Europy, nasze programy kursów zakładają też pracę nad gramatyką, a lektor dba o poprawność wypowiedzi ustnych słuchaczy. W zależności od rodzaju ćwiczenia i jego celu, lektor wykorzystuje różne techniki poprawiania błędów, bo tylko wtedy może sprawić, że słuchacz, oprócz zwiększenia swobody mówienia i wzbogacenia słownictwa, będzie mówił poprawnie – a te wszystkie kryteria są istotne kiedy mierzymy postęp w znajomości języka obcego.

 • Formy pracy na zajęciach.

Każda nasza lekcja jest przemyślana i zaplanowana oraz obejmuje stałe elementy takie jak:

powtórka materiału z ostatnich lub kilku poprzednich zajęć,
wprowadzenie do tematu, prezentacja nowych struktur, słownictwa osadzonych w komunikatywnym kontekście – nie jako wykład, ale w formie zadań aktywizujących słuchaczy,
kontrolowane ćwiczenie poprawności użycia nowego materiału oraz monitorowane ćwiczenia płynności

Językiem zajęć jest język docelowy (np. angielski); dotyczy to wypowiedzi lektora, jak też słuchaczy. Lektor organizuje pracę tak, aby zapewnić zróżnicowaną interakcję w trakcie zajęć.

 • Sprawdzanie postępów.

W trakcie kursu lektor sprawdza postępy w nauce. Przeprowadzamy kilka testów sprawdzających nabytą wiedzę w trakcie jednego kursu. Słuchacz otrzymuje również informację zwrotną dotyczącą mocnych stron i obszarów do dalszej pracy, a pod koniec kursu dodatkowo wytyczne do dalszej ścieżki nauki.

 • Obecność lektorów natywnych na zajęciach.

Na kursach językowych w Archibaldzie odbywają się zajęcia z lektorami natywnymi, które dają słuchaczowi szansę obcowania z naturalnym językiem i inną kulturą. Native speakerzy współpracujący z Archibaldem oprócz wykształcenia kierunkowego, posiadają wykształcenie pedagogiczne, które jako jedyne gwarantuje wysoką jakość nauczania i odpowiednie podejście do słuchaczy. Archibald prowadzi bardzo dokładną rekrutację lektorów.

Niechlubną praktyką niektórych szkół językowych jest zatrudnianie w charakterze nauczycieli „native speakerów”, osób, które uczą wprawdzie swojego ojczystego języka, ale nie mają wykształcenia pedagogicznego.

 • Opieka metodyczna nad kursami/lektorami/słuchaczami.

Metodycy Archibalda nie tylko sprawdzają jakość pracy, ale regularnie uczą lektorów w jaki sposób najlepiej przekazywać wiedzę uczniom. Na każdym etapie nauki, słuchacz może skonsultować swoje wątpliwości z metodykiem lub innym pracownikiem merytorycznym.

 • Długość jednostki lekcyjnej.

Jednostka lekcyjna w naszej szkole to 45 minut.

Porównując ceny kursów w różnych szkołach należy zwrócić uwagę na długość kursu. Czasami za podobną cenę w jednej szkole słuchacz wykupi 120, a czasem 130 godzin. Zwróćmy uwagę na długość jednostki lekcyjnej, coraz częściej zamiast 45 minut jest to tylko 40 minut, przy czym cena pozostaje niezmieniona. W takiej sytuacji, przy 60 godzinnym kursie tracimy 7 godzin – to prawie 2 tygodnie nauki.