Decydując się na szkołę Archibald Kids dla swoich dzieci, wybieracie Państwo szkołę:

  • do której dzieci lubią chodzić
  • której priorytetem jest skuteczność nauczania
  • w której uczymy atrakcyjnymi dla dziecka metodami i technikami
  • w której stawiamy konkretne i realistyczne cele, a także doceniamy indywidualne osiągnięcia
  • w której dziecko może uczestniczyć w dodatkowych projektach i czuć satysfakcję z własnych sukcesów
  • która zachęca do dalszej pracy i wzmacnia naturalną ciekawość świata dziecka
  • w której nauczyciel jest życzliwym przewodnikiem
  • w której dziecko uczy się współpracy z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami
  • w której wykorzystujemy wiedzę o dziecku i jego potrzebach
  • która daje dziecku podstawę wiedzy niezbędną do zdania egzaminów gimnazjalnych oraz prestiżowych egzaminów międzynarodowych YLE.

Gwarancja

Dzięki starannie dobranej i przeszkolonej kadrze lektorów możemy zagwarantować naszym podopiecznym najwyższą jakość i skuteczność nauczania. Atutem naszych zajęć z angielskiego dla dzieci jest również przyjazna atmosfera.

Naukę prowadzimy w oparciu o autorskie programy nauczania, korzystamy z materiałów dydaktycznych renomowanych wydawnictw, a metoda nauczania dostosowana jest ściśle do wieku dzieci, ich potrzeb i umiejętności.

Jesteśmy przekonani, że wyrównany poziom w grupie jest niezbędnym warunkiem efektywnej nauki. Tworząc spójne pod względem wieku i poziomu językowego grupy stwarzamy dziecku optymalne warunki do nauki: dziecko uczy się chętniej, czyniąc wyraźne postępy.

Kwalifikacja do grupy

To, do jakiej grupy dziecko zostanie zakwalifikowane zależy od:
· wieku dziecka
· dotychczasowej nauki języka angielskiego
· emocjonalnej dojrzałości dziecka
Kwalifikacja do grupy odbywa się na podstawie rozmowy z konsultantem szkoły; uczniowie gimnazjum piszą dodatkowo test pisemny.

Kurs „na miarę”

Uczymy w kameralnych grupach: max. 6 osób w grupie przedszkolnej i max. 8 osób w grupie na pozostałych etapach nauki. To gwarantuje, że nauczyciel poświęci każdemu dziecku odpowiednią ilość czasu. Daje też szansę nawet najbardziej nieśmiałym uczniom na nawiązanie kontaktu z rówieśnikami.

Program i organizacja kursu, stosowane materiały dydaktyczne, metoda nauczania, a także sposób oceniania postępów, są dostosowane do wieku oraz możliwości dzieci.

Rozwój

Dbamy o wszechstronny rozwój dzieci. Nawet najmłodsze z nich angażujemy w projekty łączące edukację językową z edukacją muzyczną i plastyczną.
Przygotowujemy dzieci i młodzież do życia w nowoczesnym społeczeństwie, rozwijając samodzielność, systematyczność i odpowiedzialność.

Uczniom w wieku 7-12 lat dajemy podstawy przygotowania do prestiżowych egzaminów brytyjskich Cambridge Young Learners: Starters, Movers, Flyers.
Uczniom klas gimnazjalnych pomagamy w przygotowaniu do egzaminów gimnazjalnych oraz dajemy podstawy przygotowania do prestiżowych egzaminów brytyjskich Cambridge Young Learners KET i PET.

Współpraca

Stały i systematyczny kontakt z rodzicami uczniów jest jednym z naszych priorytetów. Promujemy współpracę z rodzicami poprzez systematyczne dostarczanie informacji o przebiegu nauki i postępach dziecka (w formie ustnych konsultacji oraz pisemnych raportów), organizację spotkań i imprez tematycznych.
Jeśli mają Państwo pytania dotyczące nauki dziecka, opiekun metodyczny szkoły oraz nasi nauczyciele są zawsze do Państwa dyspozycji.

Zabawa i nauka

Szczególną uwagę przywiązujemy do pozytywnej, twórczej atmosfery zajęć i dobrych relacji panujących pomiędzy nauczycielem a uczniami oraz pomiędzy uczniami.
Wierzymy, że skuteczna nauka możliwa jest tylko w przyjaznej dziecku atmosferze oraz przy zastosowaniu metody łączącej naukę z ogólnym rozwojem dziecka oraz elementami zabawy.

Obozy językowe

Pragnąc zapewnić większy kontakt dziecka z językiem oferujemy Państwu dodatkowo możliwość wyjazdu na letnie obozy językowe.