Zasady bezpieczeństwa w Archibaldzie w związku z COVID – 19

13.07.2020

Cieszymy się, że chociaż częściowo mogliśmy przywrócić zajęcia stacjonarne. Nasze biuro jest otwarte i zapraszamy by, zapytać o ofertę lub podpisać umowę. Zapewniamy Was, że przestrzegamy wytycznych Ministerstwa Rozwoju i stosujemy poniższe zasady bezpieczeństwa.

 1. Przy wejściu do biura oraz wind, a także w toaletach znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.
 2. Nasze kursy stacjonarne odbywają się w mini grupach.
 3. Zachowujemy bezpieczne odległości między słuchaczami.
 4. Na każdych zajęciach lektor i słuchacze są zobowiązani nosić maseczki lub przyłbice.
 5. Sale są systematycznie wietrzone, dezynfekowane oraz ozonowane.
 6. Zrezygnowaliśmy z ogólnodostępnego, samoobsługowego barku z napojami, aby zminimalizować potencjalne ryzyko przenoszenia się wirusa.
 7. W razie potrzeby słuchacze otrzymują środki ochrony osobistej, by wszyscy mogli czuć się bezpiecznie.
 8. Na każdych zajęciach uzupełniana jest lista obecności, by w razie sytuacji zagrożenia można było powiadomić odpowiednie osoby.
 9. W przypadku stwierdzenia objawów choroby mamy przygotowany plan postępowania i zapewniamy odizolowanie zarażonej osoby w innej sali.
 10. Jeśli otrzymamy informację, że uczestnik kursu został zarażony COVID – 19, informujemy pozostałych słuchaczy oraz lektora, którzy mogli mieć styczność z zarażona osobą. Kolejne zajęcia będą prowadzone online w kwarantannie.
 11. Warunkiem uczestnictwa w kursie stacjonarnym jest zapoznanie się z Regulaminem zajęć stacjonarnym.
 12. Wszystkich naszych klientów na terenie Archibalda obowiązuje zakrywanie nosa i ust, dezynfekcja rąk oraz przestrzeganie bezpiecznej odległości.

covid icons