Metoda uczenia

Doświadczenie

Archibald prowadzi szkolenia i kursy dla firm od kilkunastu lat. W tym czasie zdobyliśmy doświadczenie, dzięki któremu nasze kursy są przygotowane na najwyższym poziomie. Z naszych usług skorzystało już ponad 300 firm i instytucji publicznych. Do grona naszych Klientów należą zarówno wielkie międzynarodowe korporacje, jak i średnie oraz małe firmy o kapitale polskim. Zaufali nam m.in. Microsoft, Deloitte, Coty, Citibank, TVN, National Geographic, BRE Bank, Pfizer, IKEA, Shell, K2, Euronet, Euler Hermes, Sephora i in.

 

Doskonałe zaplecze merytoryczne

 • Nasz zespół metodyków został wyłoniony spośród najlepszych lektorów Archibalda, którzy następnie przeszli 3-miesięczne specjalistyczne szkolenia;
 • Metodyk stanowi wsparcie dla lektora i Słuchacza;
 • Programy tworzone są nie tylko na podstawie podręczników;
 • Postępy i frekwencja Słuchaczy są stale monitorowane przez metodyka Działu Szkoleń dla Firm.

Lektorzy eksperci

 • Lektorzy ze szkoły Archibald mają wykształcenie filologiczne i pedagogiczne;
 • Proces rekrutacji lektorów obejmuje 3-etapy (test pisemny, rozmowa z metodykiem oraz lekcja próbna);
 • Dbamy o poziom umiejętności lektorów poprzez wizytacje sprawdzające i szkoleniowe;
 • Oceniamy 4 obszary pracy lektora: język, zdolności interpersonalne, umiejętność planowania lekcji, sposób przekazywania wiedzy
 • Na podstawie oceny pracy lektora powstaje indywidualny plan szkoleń;
 • W Archibaldzie doskonalimy naszą kadrę lektorską poprzez:
  • Szkolenia wewnętrzne
   • Wprowadzające (około 30-godzinne)
   • Rozwijające umiejętności osobiste (np. aktywizacja Słuchaczy, budowanie zespołu, emisja głosu)
   • Merytoryczne (np. planowanie lekcji, przygotowywanie materiałów dodatkowych)
   • Autorski Program Treningowy
  • Szkolenia zewnętrzne
   • Organizowane przez PASE, IATEFL, Wydawnictwa językowe
 • Ponad 80% lektorów pracuje u nas od wielu lat.

Lekcja próbna gratis

Zapraszamy do sprawdzenia Archibalda i umówienia się na bezpłatną lekcję próbną.

 

W naszej szkole języków obcych oferujemy prowadzone na najwyższym poziomie szkolenia językowe dla firm. Ze współpracy z nami zadowolone są liczne firmy i instytucje, które doceniają przygotowanie i profesjonalizm naszych lektorów.


Metoda uczenia

Metoda nauki wykorzystywana w Archibald Kids jest unikalnym połączeniem najbardziej efektywnych elementów pochodzących z różnych metod nauczania.
Ponieważ w Archibald Kids stawiamy na indywidualne podejście do potrzeb i możliwości ucznia, metoda nauczania i wykorzystywane techniki dostosowane są do specyfiki uczenia się przez dzieci w poszczególnych grupach wiekowych.

 

METODA NATURALNA

Według naturalnej metody nauczania języka obcego nauka przebiega w sposób maksymalnie zbliżony do tego, jak dziecko uczy się języka ojczystego.

Dlatego w Archibald Kids nauczyciel mówi do dzieci w języku angielskim, używając prostego języka oraz często powtarzając słowa i wyrażenia. Dziecko słucha, naśladuje, powtarza i stopniowo zaczyna samodzielnie używać poznane słowa i zwroty, z czasem budując coraz bardziej złożone zdania.
W Archibald Kids zwracamy dużą uwagę na poprawną wymowę, jak najbardziej zbliżoną do oryginalnej.

 

METODA KOMUNIKATYWNA

Metoda komunikatywna  zakłada rozwój umiejętności swobodnego komunikowania się w języku angielskim.

Nasi nauczyciele stosują tę metodę, stwarzając w klasie sytuacje sprzyjające naturalnej komunikacji między uczniami oraz między uczniami a nauczycielem.
Ponadto, wspomagają aktywność uczniów organizując pracę w parach, grupach i dbają o rozwijanie płynności wypowiedzi ustnych. W Archibald Kids na początkowych etapach nauki skuteczną komunikację przedkładamy nad poprawność językową; wtedy nadrzędnym celem jest przełamanie naturalnej bariery w porozumiewaniu się w obcym języku. W późniejszej fazie nauki nauczyciele większą wagę przykładają do budowania płynnych, ale też poprawnych wypowiedzi.

 

METODA REAGOWANIA

Ta metoda nauczania bazuje na kojarzeniu słowa z ruchem i muzyką, dzięki czemu zapamiętanie staje się łatwiejsze.

Na zajęciach w Archibald Kids nauczyciele proponują dzieciom aktywności oparte na piosenkach, wierszach i rymowankach oraz elementach edukacji plastycznej (praca z kredkami, plasteliną, zabawkami).

METODA DRAMY

zakłada, że dzieci uczą się poprzez działanie i odgrywanie sytuacji. Wtedy aktywizujemy wszystkie zmysły dziecka, pobudzamy jego wyobraźnię, w konsekwencji czego zapamiętywanie jest bardziej efektywne.

Nasi nauczyciele włączają w zajęcia elementy dramy takie jak baśnie, bajki, historyjki, odgrywanie scenek i symulowanie naturalnych sytuacji z życia codziennego (np. robienie zakupów).


Metoda uczenia

JAK UCZYMY MŁODZIEŻ W ARCHIBALDZIE?

Nasze programy nauczania i systemy pracy opieramy na metodzie komunikatywnej. To nowoczesny i skuteczny sposób nauki angielskiego i innych języków obcych. Zapewniamy Słuchaczom nie tylko atrakcyjną formułę zajęć sprzyjającą szybkiemu przyswajaniu wiedzy, ale też miłą, sympatyczną atmosferę.

W TYM TKWI TAJEMNICA SUKCESU NASZEJ SZKOŁY JĘZYKOWEJ:

 • nasi Słuchacze łączeni są w grupy o zbliżonym poziomie znajomości języka, dzięki czemu nauka przebiega szybciej i efektywniej
 • stawiamy na małe grupy – łatwiej się uczyć w mniej licznej grupie, słuchacze szybciej robią postępy i chętniej uczestniczą w zajęciach
 • lekcje w Archibaldzie są przemyślane i starannie przygotowane, prezentacja nowego słownictwa i struktur gramatycznych przebiega w angażujący słuchaczy sposób, pamiętamy również o powtórkach i utrwalaniu materiału
 • wiemy, jak ważne jest mówienie – istotną częścią lekcji są dyskusje i scenki z życia codziennego
 • zajęcia prowadzone są w całości w języku angielskim
 • lekcje są tak zorganizowane, by zapewnić naszym słuchaczom zróżnicowaną interakcję w trakcie zajęć, dzięki czemu maksymalnie wykorzystujemy czas przeznaczony na naukę
 • słuchacze pracują w parach bądź grupach, a lektor słucha i na bieżąco poprawia ich błędy
 • materiał zawarty w podręczniku wzbogacany jest ciekawymi tekstami dodatkowymi, dostosowanymi do poziomu słuchaczy
 • skutecznie motywujemy do nauki i regularnie sprawdzamy postępy słuchaczy w nauce języka poprzez powtórki, prace domowe oraz testy okresowe i końcowe

„Obserwując zajęcia zwracam uwagę zarówno na bardzo dobre ich przygotowanie (w jaki sposób zostały zaplanowane, jakie materiały lektor przygotował, żeby osiągnąć założone cele) jak też na przyjazną atmosferę. Wierzę, że pozytywna atmosfera zajęć pomaga w przełamaniu bariery komunikacyjnej i motywuje słuchaczy do pracy.”

Anna Sierpatowska, Metodyk

„Cieszymy się, że Słuchacze doceniają przygotowanie lektorów i sposób prowadzenia zajęć w Archibaldzie. Wielu Słuchaczy zostaje z nami przez kilka semestrów, niektórzy wracają po kilkuletniej przerwie w nauce lub po nieudanych doświadczeniach na kursach w innych szkołach.”

Anna Gałązkiewicz, Dyrektor Działu Akademickiego


Metoda uczenia

JAK UCZYMY W ARCHIBALDZIE?

Nasze programy nauczania i systemy pracy opieramy na metodzie komunikatywnej. To nowoczesny i skuteczny sposób nauki angielskiego i innych języków obcych. Zapewniamy Słuchaczom nie tylko atrakcyjną formułę zajęć sprzyjającą szybkiemu przyswajaniu wiedzy, ale też miłą, sympatyczną atmosferę.

 

W TYM TKWI TAJEMNICA SUKCESU NASZEJ SZKOŁY JĘZYKOWEJ:

 • nasi Słuchacze łączeni są w grupy o zbliżonym poziomie znajomości języka, dzięki czemu nauka przebiega szybciej i efektywniej
 • stawiamy na małe grupy – łatwiej się uczyć w mniej licznej grupie, słuchacze szybciej robią postępy i chętniej uczestniczą w zajęciach
 • lekcje w Archibaldzie są przemyślane i starannie przygotowane, prezentacja nowego słownictwa i struktur gramatycznych przebiega w angażujący słuchaczy sposób, pamiętamy również o powtórkach i utrwalaniu materiału
 • wiemy, jak ważne jest mówienie – istotną częścią lekcji są dyskusje i scenki z życia codziennego
 • zajęcia prowadzone są w języku, którego dany kurs dotyczy np. kurs angielskiego po angielsku
 • lekcje są tak zorganizowane, by zapewnić naszym słuchaczom zróżnicowaną interakcję w trakcie zajęć, dzięki czemu maksymalnie wykorzystujemy czas przeznaczony na naukę
 • słuchacze pracują w parach bądź grupach, a lektor słucha i na bieżąco poprawia ich błędy
 • materiał zawarty w podręczniku wzbogacany jest ciekawymi tekstami dodatkowymi, dostosowanymi do poziomu słuchaczy
 • skutecznie motywujemy do nauki i regularnie sprawdzamy postępy słuchaczy w nauce języka poprzez powtórki, prace domowe oraz testy okresowe i końcowe

 

„Obserwując zajęcia zwracam uwagę zarówno na bardzo dobre ich przygotowanie (w jaki sposób zostały zaplanowane, jakie materiały lektor przygotował, żeby osiągnąć założone cele) jak też na przyjazną atmosferę. Wierzę, że pozytywna atmosfera zajęć pomaga w przełamaniu bariery komunikacyjnej i motywuje słuchaczy do pracy.”

Anna Sierpatowska, Metodyk

 

„Cieszymy się, że Słuchacze doceniają przygotowanie lektorów i sposób prowadzenia zajęć w Archibaldzie. Wielu Słuchaczy zostaje z nami przez kilka semestrów, niektórzy wracają po kilkuletniej przerwie w nauce lub po nieudanych doświadczeniach na kursach w innych szkołach.”

Anna Gałązkiewicz, Dyrektor Działu Akademickiego