Archibald - centrum języków obcych

Stwórz konto / Zaloguj się

Kursy językowe..

Angielski: Dorośli

Oferta kursów języka angielskiego

4-6 osób 7-9 osób 10-12 osób
Rodzaje kursów
 • General English (60h)
 • English In Action (30h)
 • English In Action Plus (60h)
 • Kursy Egzaminacyjne FCE, CAE, CPE (65h)
 • Grammar In Action (60h)
 • English at Work (60)
 • General English (60h)
 • English In Action (30h)
 • English In Action Plus (60h)
 • Kursy Egzaminacyjne FCE, CAE, CPE (65h)
 • Grammar In Action (60h)
 • English at Work (60)
 • General English (60h)
Możliwość płatności
w ratach
tak tak tak
Podręcznik
w cenie
tak nie nie
Program lojalnościowy
dla słuchaczy
 • Karta Słuchacza
 • Biblioteka
 • Dodatkowe konwersacje
 • Konsultacje z lektorem
 • Zniżka za kontynuację
 • Zniżka studencka
 • Znizka rodzinna
 • Zniżka dla pracowników firm – Partnerów Archibalda
 • Zniżka dla posiadaczy karty EURO<26
 • Kawa i herbata
 • Dostęp do internetu
 • Karta Słuchacza
 • Biblioteka
 • Dodatkowe konwersacje
 • Konsultacje z lektorem
 • Zniżka za kontynuację
 • Zniżka studencka
 • Znizka rodzinna
 • Zniżka dla pracowników firm – Partnerów Archibalda
 • Zniżka dla posiadaczy karty EURO<26
 • Kawa i herbata
 • Dostęp do internetu
 • Karta Słuchacza
 • Biblioteka
 • Kawa i herbata
 • Dostęp do internetu

 General English

Jest to kurs ogólny. Rozwija umiejętności pisania, czytania, rozumienia ze słuchu oraz mówienia. Jest przeznaczony zarówno dla osób rozpoczynających jak i kontynuujących naukę języka angielskiego. Słuchacze uczą się na 16 poziomach zaawansowania, co gwarantuje naukę w grupie na optymalnie dobranym poziomie zaawansowania.

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych. W zależności od wybranej intensywności zajęcia odbywają się 1, 2, 3 lub 5 razy w tygodniu. Zajęcia prowadzi lektor polski oraz native speaker. Liczba zajęć z native speakerem jest uzależniona od poziomu zaawansowania i począwszy od poziomu B1 jest to od 4 do 6 godzin lekcyjnych na kursie. Postępy w nauce sprawdzane są przez 2 testy okresowe oraz test końcowy. Na koniec kursu Słuchacz otrzymuje od lektora indywidualną informację zwrotną dotyczącą jego postępów w nauce.

English in Action

To kurs konwersacyjny. Umożliwia pracę na płynnością i poprawnością mówienia w języku angielskim. Jest przeznaczony dla osób z przewagą biernej znajomości języka nad umiejętnością mówienia oraz dla osób kontynuujących naukę po długiej przerwie.

Kurs obejmuje 30 lub 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia na kursie 60 godzinnym prowadzi lektor polski oraz native speaker.  Zajęcia z native speakerem to w zależności od poziomu zaawansowania  (począwszy od poziomu B1) od 4 do 6 godzin lekcyjnych na kursie. Postępy w nauce sprawdzane są przez testy okresowe oraz ustny test końcowy.

Grammar in Action

To kurs gramatyczny. Rozwija umiejętność płynnego i poprawnego porozumiewania się w języku angielskim. Jest przeznaczony dla osób, które chcą swobodniej stosować swoją wiedzę gramatyczną w konwersacji.

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych. Zajęcia prowadzi lektor polski. Postępy w nauce sprawdzane są przez test okresowy oraz test końcowy.

English at Work

Dzięki temu kursowi Słuchacze swobodniej i płynniej porozumiewają się w pracy po angielsku. Kurs organizowany jest na dwóch poziomach zaawansowania: B1 i B2. Program kursu obejmuje słownictwo oraz język sytuacyjny przydatny w codziennej pracy oraz rozmowach na tematy związane z pracą. Przykładowe zagadnienia z kursu to rozmowy telefoniczne, negocjacje, prezentacje, spotkania i telekonferencje oraz tematy związane ze zmianą i poszukiwaniem pracy.

Kurs obejmuje 60 godzin lekcyjnych.

Kursy przygotowujące do egzaminów: FCE, CAE, CPE

Kursy egzaminacyjne przeznaczone są dla osób, które chcą zdać egzaminy potwierdzające ich kompetencje językowe. FCE odpowiada poziomowi B2 w skali poziomów Rady Europy. Certyfikat zdobyty na tym poziomie potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w przypadku oceny B lub C, na poziomie C1 w przypadku oceny A. CAE odpowiada poziomowi C1 w skali poziomów Rady Europy. Certyfikat zdobyty na tym poziomie potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie C1 w przypadku oceny B lub C, na poziomie C2 w przypadku oceny A. CPE odpowiada poziomowi C2 w skali poziomów Rady Europy. Certyfikat zdobyty na tym poziomie potwierdza znajomość języka angielskiego na poziomie C2.

Przygotowanie do egzaminu obejmuje dwa semestry nauki. Każdy semestr to 65 godzin lekcyjnych, w tym 1 egzamin próbny sprawdzający postępy słuchaczy oraz wskazujący mocne strony i obszary wymagające dodatkowej pracy.

W trakcie kwalifikacji na kursy egzaminacyjne oprócz standardowej oceny znajomości języka Słuchacze proszeni są o wypełnienie dodatkowego testu. Jego wypełnienie zajmuje 20-30 minut.

W trakcie ustnej oceny poziomu znajomości języka uczestnicy poproszeni będą również o wypełnienie dodatkowego testu. Jego wypełnienie zajmie 20-30 minut.

informacje zawarte na tej stronie nie stanowią oferty w rozumieniu prawa handlowego