Metody Płatności w Archibaldzie

Opłatę za kurs można wnieść:

  • gotówką
  • kartą płatniczą
  • przelewem

Potwierdzenie przelewu należy przesłać e-mailem na adres biuro@archibald.pl przed terminem płatności.

Jeśli Twój kurs opłaca firma, w dniu podpisania umowy przynieś do Biura Obsługi Słuchacza wypełniony druk (pdf).

Kurs na raty

W semestrze wiosennym i jesiennym kurs można opłacić w 2 ratach. Pierwszą ratę należy wpłacić minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem kursu, a kolejne co miesiąc. Ostatnią ratę należy zapłacić przed upływem terminu płatności.
Zapisz