Metody Płatności w Archibaldzie

Opłatę za kurs można wnieść:

  • gotówką
  • kartą płatniczą
  • przelewem

Potwierdzenie przelewu należy przesłać e-mailem na adres biuro@archibald.pl przed terminem płatności.

 

Informujemy, iż numer konta bankowego wskazanego na naszych fakturach wystawianych dla Państwa za nasze usługi jest rachunkiem wirtualnym (indywidualny dla każdego klienta) i nie stanowi rachunku rozliczeniowego w rozumieniu prawa bankowego, a więc nie musi być umieszczony na Białej Liście podatników VAT.

Ministerstwo Finansów wyjaśniło, iż wpłaty na rachunki wirtualne przypisane do rachunku rozliczeniowego będą traktowane jak wpłaty na rachunek rozliczeniowy, który podlega zgłoszeniu do urzędu skarbowego. Natomiast same rachunki wirtualne nie będą podlegały obowiązkowi zgłaszania do urzędu w celu ich zamieszczenia w wykazie.

 

Kurs na raty

W Archibaldzie, kurs możesz opłacić w ratach 0%.Zapisz